• Voucher Podarunkowy

Regulamin Voucherów Podarunkowych 
w sklepie GoodShoopVictorys

 

I. Warunki ogólne.
1. Wydawcą Vouchera Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma WIKTORIA WELENC z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Chińskiej 2b/2, NIP: 8992888581, prowadząca sklep internetowy pod adresem goodshoop (mysky-shop.pl)
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za towary nabywane przez Użytkownika.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
4. Wartość Voucherów: 50 PLN, 100 PLN, 150 PLN, 200 PLN , 300 PLN , 400 PLN.
5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym lub stacjonarnym Wydawcy.
6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy
7. Okres ważności jest dokładnie wpisany na voucherze podarunkowym i jest to ( GRUDZIEŃ 2021).
8. Niewykorzystanie vouchera podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności vouchera podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

II. Realizacja Vouchera Podarunkowego
1. Posiadacz Vouchera Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Vouchera Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy.
2. Każdy Voucher wyposażony jest w informacje o tym aby napisać e-mail na adres victorysonlineshoop@gmail.com w sprawie nadania indywidualnego kodu, które generujemy specjalnie dla Użytkownika.
3. Vouchery Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić przelewem na konto mBank 29 1140 2004 0000 3702 8061 7588
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Voucherów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie voucherów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
7. Zabrania się odsprzedawania
voucherów podarunkowych osobom trzecim.

III. Postanowienia końcowe
1. Kupujący
Voucher Podarunkowy jak również posiadacz Voucher Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Zakup Voucher Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący voucher podarunkowy jak również posiadacz vouchera podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.